Szabó Erika, fotográfus és közösségszervező

„Otthonom: Etyek”

Szabó Erikát mindenki ismeri Etyeken és ő is ismer mindenkit. Sok mindent tud Etyek múltjáról, jelenéről és az itt élőkről, olyannyira hogy, amit ő nem tud azt szinte nem is érdemes tudni.

Hogy ki is Szabó Erika azt nehéz egy szóban összefoglalni, hiszen sokoldalú, színes egyéniség, így ez a portré óhatatlanul vázlatos.

Erika lokálpatrióta, aki büszke szűkebb pátriájára, arra a tájra és közösségre, ami útjára bocsájtotta s arra a szellemi, kulturális és emberi örökségre, ami felnevelte, s aminek egyben aktív formálója is. Ennek morális erejét az adja, hogy felelősséggel tartozik az őt felnevelő közösségnek és ez a felelősségérzet motiválja abban, hogy a közösségi élet egyik motorja, helyi civil szerveződések elindítója, alapítója és mentora legyen.

Erika Etyeken született (születésénél Demján Sándor édesanyja segített.) Apai ágon tősgyökeres helyi. Édesanyja a Székelyföldről került Etyekre akkor, amikor a kitelepített svábok helyére Erdélyből telepítettek ide magyar családokat.  Amikor a faluba újonnan települő „bebírókról” és régi „helyiekről” esik szó, azt mondja kicsit feldúltan, hogy ő nem ismer ilyen különbségtételt és csak az számít, hogy ki mit tesz a közösségért.

Erika a falu kollektív emlékezete.

Mindenütt ott van, ahol ’történik valami’, és fényképezőgépével már több mint harminc éve örökíti meg az etyeki eseményeket, embereket és a szívének kedves tájat. Ha az utókor tudni szeretné, hogy milyen volt Etyek a 20. század második és a 21. század első felében, akkor megnézi ezeket a képeket vagy előveszi Szabó Erika „Otthonom: Etyek” című jegyzetekkel ellátott nagyon szép albumát, és pontosan megtudhatja hogyan is éltünk mi itt. A könyv mottója Tamási Árontól származik: „Azért vagyunk a világban, hogy valahol otthon legyünk benne” és ez Erika hitvallása is.

Erika megjelent könyvei:

  • Otthonom: Etyek, 2008 – Etyek táji, építészeti, kulturális, szellemi értékei képekben, bő képaláírásokkal (132 oldal, színes, magyar, német és angol kísérő szöveggel)
  • Etyeki múltidéző, 2011 – archív fotók Etyeki életéből az 1800-as évektől (barnított képek, magyar-német kísérő szöveggel) + Szalai Gyuláné: Keresztjeink és szakrális kisemlékeink (264 oldal)
  • Etyeki Képes Krónika, 2013 – Csókos Varga Györgyi Magyar Örökség díjas képzőművész szerkesztésében az 1990-es évek végén megjelent háromkötetes helytörténeti-néprajzi gyűjtés egybeszerkesztett kiadása (252 oldal, fekete-fehér + színes)
  • Sarlós Boldogasszony oltalmában, 2016 – Az etyeki Sarlós Boldogasszony plébániatemplom 200 éves jubileuma alkalmából készült kiadvány (96 oldal)

Itt rendelhetsz könyvet:

Szabó Erika

Telefon: +36-30-9421-969

E-mail: raki58@gmail.com

 

ÜZENET›

ÜZENET›